Kaushiki

U. P. Head Prabhari

City: Kanpur

Balram Kumar

Bihar prabhari

City: Supaul

Arvind .K. Shrivastava

District prabhari

City: Firozabad

Gudiya Rawat

Bureau chief

City: Unnao

Ganga Prasad karavriya

Mandal Prabhari

City: Chitrakoot

Dinesh Diwakar

Anumandal reporter

City: Supaul

Santosh Kumar

Anumandal reporter

City: Supaul

Brajesh Kumar Singh

U.P.head

City: Banda